Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

Dobrý deň, oznamujeme účastníkom trojdňového seminára „Ekonomika  a účtovníctvo v roku 2021“  v hoteli Trigan, Štrbské Pleso v dňoch od 22.9. do 24.9.2021, opatrenia hotela v súvislosti s COVID -19.

Vstup je povolený výlučne osobám v režime OTP.

Klient hotela sa pri vstupe musí preukázať:

-          dokladom o očkovaní alebo

-          PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo

-          dokladom o prekonaní ochorenia Covid – 19

 

Okres POPRAD  je v červenej farbe, 1. stupeň ohrozenia, v interiéri sa vyžaduje respirátor.

 

Poprosím aj naďalej sledovať opatrenia  v súvislosti s COVID-19 .

 

Vopred ďakujem za pochopenie

 

Teším sa na stretnutie

 

S pozdravom Urbanová

 

21.9.2021 ONLINE SEMINÁR

Obchodná verejná súťaž – Mgr. Ladislav Briestenský

28.9.2021 ONLINE SEMINÁR

Obecná samospráva - praktické riešenia – JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

6.10.2021 ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou – Ing. Terézia Urbanová

8.10.2021 ONLINE SEMINÁR

Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu – Ing. Ingrid Konečná Veverková

12.10.2021 ONLINE SEMINÁR

Miestne dane (daň z nehnuteľnosti) a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestny poplatok za rozvoj – Ing. Iveta Ištoková

14.10.2021 ONLINE SEMINÁR

Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby – Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

19.10.2021 ONLINE SEMINÁR

Odpadové hospodárstvo obce - pripravované zmeny od 15.10.2021 a elektronizácia v odpadovom hospodárstve - Ing. Peter Gallovič

21.10.2021 ONLINE SEMINÁR

Verejné obstarávanie – JUDr. Katarína Mrázová

4.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Správa elektronických a neelektronických záznamov v samospráve. Elektronické vyraďovacie konanie – PhDr. Veronika Nováková, PhD.

9.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 – Ing. Ingrid Konečná Veverková

12.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Hlavný kontrolór - Kontrola škôl a školských zariadení – Ing. Ingrid Konečná Veverková

18.11.2021 (19.11.2021) ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka v RO a PO k 31.12.2021 – Ing. Terézia Urbanová

25.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021 – Ing. Terézia Urbanová

30.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Mzdová účtovníčka v 4.Q – Ing. Pavol Kukučka

13.12.2021  platný COVID automat

Účtovná závierka v RO a PO k 31.12.2021 – Ing. Terézia Urbanová

14.12.2021  platný COVID automat

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021 – Ing. Terézia Urbanová

17.1.2022   platný COVID automat

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

20.1.2022  ONLINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing.Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing.Terézia Urbanová

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie