Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

24.2.2021   ONLINE SEMINÁR

Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva v nadväznosti na novelu Zákonníka práce – Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

9.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 – Ing. Terézia Urbanová

15.3.2021 - seminár v prípade že budú uvoľnené opatrenia

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a ROPO v roku 2021 – Ing. Terézia Urbanová

16.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO v roku 2021 – Ing. Terézia Urbanová

19.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Novela zákona o finančnej kontrole – Ing. Ingrid Konečná Veverková

23.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom - Ing. Iveta Ištoková

25.3.2021   ONLINE SEMINÁR

Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - určovanie súpisných a orientačných čísel – Ing. Juraj Muravský

30.3.2021 ONLINE SEMINÁR

Novela Zákonníka práce a aktuality pre mzdovú účtovníčku - Ing. Pavol Kukučka

13.4.2021   ONLINE SEMINÁR

Nájom poľnohospodárskej pôdy – JUDr. Tekeli Jozef, PhD.

30.4.2021   ONLINE SEMINÁR

Poskytovanie finančných prostriedkov - dotácií z rozpočtu obce – Ing. Ingrid Konečná Veverková

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing.Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing.Terézia Urbanová

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie